Nepodceňujte výběr oken

Nedalo mi to spát. Chci stavět barák a neplatit příliš za topení. Zjistil jsem ale, že nejvíc tepla uniká dveřmi a okny. Tak dům bez oken? Mě by bydlení v bunkru bavilo, šestiletý syn byl nadšen. Manželka však pohrozila rozvodem. Jsem rodinný typ, a tak jsem zajel do Slavony Slavonice, aby mi s okny poradili.

Nepodceňujte výběr oken

Okna jsou skutečně nejslabším článkem obálky budovy. Jsou místem možných tepelných ztrát, ale také významných tepelných zisků. Proto nejen všem pochybovačům vždy radíme: věnujte volbě oken opravdu velkou pozornost," říká marketérka Slavony Zora Stupňánková. Parametry oken podle ní ovlivňují:

„Při výběru oken posuzujeme hodnoty součinitele prostupu tepla celého okna a skla, která by měly být co nejnižší. Musím zdůraznit, že tyto hodnoty se nesmí zaměňovat, protože u skla bývají hodnoty samozřejmě lepší, než u celého okna. Doporučená maximální hodnota součinitele prostupu tepla celého okna je Uw je 1,2 W/m2K, pro pasivní domy maximálně 0,8 W/m2K," popisuje Stupňánková

Neomezený dřevohliník

Dříve běžně používaná eurookna s izolačními dvojskly (Ug=1,1 W/m2K) se podle Zory Stupňánkové pohybují na hranici doporučené hodnoty Uw 1,2 W/m2K. „Významné je, že tato hodnota je hraniční pro poskytnutí dotace Zelená úsporám," upozorňuje Stupňánková. Vzhledem k zásadnímu významu oken, je podle ní vhodné volit okna v silnějších profilech s izolačními trojskly. Ta jsou také dnes již cenově dostupnější. „V současné době doporučujeme optimální profil okna Slavony Slavonice SOLID COMFORT v síle 92mm s izolačním trojsklem. Pokud klient požaduje téměř neomezenou životnost, Slavona mu nabízí dřevohliníková okna. Vybírat můžeme zase z více typů, od základního až po zateplený profil," vysvětluje marketérka Slavony.

Nejen ztráty, také zisky

U oken však podle jejího názoru sledujeme nejen minimalizaci tepelných ztrát, ale také využití tepelných zisků. „Kvalitní osluněná okna mohou mít v topné sezóně i pozitivní tepelnou bilanci - do interiéru pronikne více energie, než jí okny unikne. Proto sledujeme nejen hodnoty Uw a Ug, ale také celkovou energetickou propustnost g. Tomuto požadavku vyhoví eurookna s izolačními trojskly v Ug alespoň 0,7 W/m2K a g 50% a více," pokračuje Zora Stupňánková. Okna s lepšími parametry si vybíráme nejen kvůli možnému získání příjemné státní dotace nebo dodržení doporučené hodnoty ČSN, ale zejména pro svůj budoucí komfort a tepelnou pohodu. „Na těchto oknech nebude kondenzovat vlhkost, nebude u nich také proudit vzduch vlivem různých povrchových teplot. A v neposlední řadě ušetříme za energie, které nespotřebujeme."

Přírodní vzhled, přirozená krása

Dřevěná okna se používají tradičně již stovky let. „Dřevo však má stejně jako každý materiál své výhody i nevýhody, ale ty druhé už v dnešní době dokážeme úspěšně potlačit. Například obavy z pravidelného natírání oken patří minulosti, protože současné elastické a UV záření odolné povrchové úpravy mají vysokou trvanlivost. Na druhé straně zůstávají klady. Dřevo je obnovitelný materiál, při svém vzniku navíc spotřebovává skleníkový plyn oxid uhličitý. Dřevěná okna mají dlouhou životnost a dřevo se vyznačuje velmi dobrou tepelnou izolací. Zde však musím doplnit, že nároky se stále zvyšují, a tak se dnes dřevěné profily navíc doplňují o vrstvu z vysoce tepelně-izolačních materiálů jako je compacfoam nebo purenit," popisuje Stupňánková.
A na závěr dodává, že při výběru dřevěného okna hraje roli jeho přírodní vzhled a přirozená krása. Důležité je také ekologické uvědomění stavebníka.

Související témata:

← Zpět