Když váhám mezi dřevem a plastem

Objasňujeme některé mýty o plastových i dřevěných oknech.

Významným architektonickým prvkem fasády je okno. Jeho velikost a tvar jsou rozhodující pro vzhled nemovitosti, ale okno taky ovlivňuje náš pocit z bydlení. Světlo přicházející oknem je také výrazným faktorem určujícím naší každodenní psychickou pohodu. Z uživatelského hlediska jsou ovšem mnohem důležitější jeho vlastnosti, které na první pohled vidět nejsou. Ovlivňují ekonomiku i komfort bydlení. Mít špatné okno se v dnešní době prostě nevyplatí.

Rozhodnutí o výměně oken ale není jednoduchou záležitostí. Okna si vybíráme na mnoho let a je velmi důležité posoudit nejenom jejich estetický přínos, ale především jejich kvalitu, životnost a fyzikální vlastnosti. Jsou velkou investicí, jejich výměna navíc obnáší stavební úpravy. Okna jsou nejslabším článkem obálky budovy, a pokud se rozhodneme na nich šetřit - záměrně zvolíme horší parametry a kvalitu, budou zranitelná o to více. Taková často neuvážená „úspora" se svému majiteli záhy prodraží.

Okna z plastu nebo dřeva?

Zájemci o nová okna se v současné době nejčastěji rozhodují mezi dřevem a plastem. Plastová okna jsou v základním provedení většinou levnější. Jejich prodejci se často ohání laciným a ne tak zcela pravdivým argumentem, že jsou zcela bezúdržbová a nemusí se natírat. Každý povrch okna je vystaven povětrnostním vlivům. Fakt, že plast je tepelně roztažný, znamená, že dříve či později vzniknou střídáním teplot určité problémy. Stejně jako okno dřevěné i plast degraduje vlivem UV záření. Často můžeme vidět na plastových oknech loupající se folie s dekorem dřeva. Plastové profily se v rozích svařují, v místě sváru je materiál vystaven vysoké teplotě, která v tomto místě mění jeho vlastnosti.

Oproti tomu mají dřevěná eurookna spoustu výhod, které prodejci plastových oken raději přecházejí mlčením. Dřevo je pevný, houževnatý materiál. Konstrukce oken ze dřeva jsou tuhé. Velmi pevné jsou spoje dřevěných oken: pokud je roh okna pravoúhlý, už pravoúhlým zůstane. To je velká výhoda zejména u oken větších rozměrů, balkonových a posuvných dveří, ale především u vchodových dveří!!!

I dřevo má ale své nevýhody, například roztažnost vlivem nadměrné vlhkosti. Pokud jsou například dřevěná okna díky nedostatečnému větrání vystavena nadměrné vlhkosti ze strany interiéru v průběhu stavebních prací, může dojít i k jejich poškození. Nebezpečnou může být v zimních měsících nadměrná vlhkost, která může znehodnotit i velmi kvalitní povrchovou úpravu. V průběhu stavebních prací, zejména mokrých procesů (betonování, omítky...), je důležité pravidelné intenzivní větrání.

K povrchové úpravě ještě dodejme, že dřevěná okna pravděpodobně budete muset jednou opravdu natřít. Otázkou je kdy. Se vší pravděpodobností to bude za mnoho let. Životnost dřevěných oken je dlouhá. V současné době se na jejich výrobu používá velmi kvalitní dřevo bez vad, suků, s rovnými léty. Všechny hrany mají velké zaoblení, takže barva na oknech dobře drží a neloupe se. Velmi kvalitní jsou také používané nátěry: běžně obsahují UV ochranu, jsou elastické, silnovrstvé a ekologické - vodou ředěné. Pokud okna nepoškodíme mechanicky či vlivem již zmíněné vlhkosti, pak se nám jejich povrchová úprava odvděčí opravdu velmi dlouhou životností.

Pokud srovnáváme oba materiály používané na výrobu oken, určitě stojí za zmínku i ekologické hledisko. Dřevo je obnovitelný přírodní materiál, který nezatěžuje životní prostředí. Při svém vzniku – růstu dřeva, životnímu prostředí pomáhá, při likvidaci neškodí. U plastu je to v obou případech opačné.

Hlavní parametry oken

Nejčastějším požadavkem na okna je dostatečná tepelná izolace. To samozřejmě platí, ať už měníme okna ve starém domě či stavíme energeticky úsporný dům. Okno je vždy mnohem tenčí než stěna budovy, o to přísnější jsou požadavky na jeho vlastnosti. V zásadě je vždy lepší okno, které má nižší součinitel prostupu tepla Uw. Doporučená hodnota Uw je maximálně 1,2W/m2K. I pro starší domy je určitě lepší volit nižší hodnotu součinitele prostupu tepla, maximálně však 1,0. Pro energeticky úsporné a pasivní domy je doporučovaná hodnota součinitele 0,8W/m2K.

Dnes už jsou běžným standardem izolační trojskla a teplé distanční rámečky, proto se nemusíme obávat dříve velmi časté kondenzace vlhkosti na sklech v interiéru.

Důležité jsou také informace, které by nám každý seriózní výrobce měl poskytnout. Mezi ty základní a prvořadé patří detailně popsané vlastnosti oken, ověřené zkušebnou a doložené platnými certifikáty. Jinými slovy platí to, že čím více informací výrobce poskytne, více podkladů získáme pro správné rozhodnutí.

Důležité je správné větrání

Všechna vyráběná okna musí splňovat požadavky platných norem. Jedním z nich je jejich těsnost - neprůvzdušnost. U novostaveb s nízkoenergetickým nebo pasivním standardem se tento problém již běžně řeší systémem nuceného větrání s rekuperací, ale u rekonstrukcí starších objektů je vzhledem k vysoké těsnosti oken velmi důležité zajistit dostatečné větrání. Nelze se přitom spolehnout jen na fakt, že okna jsou dřevěná. Dřevo sice dýchá, ale ani dřevěné okno nezajistí dostatečnou výměnu vzduchu. Dřevěné okno totiž těsní stejně jako plastové. Výhodou dřeva v tomto smyslu je to, že v interiéru pozitivně ovlivňuje vlhkost, když ji přijímá a zase vydává. Chceme-li tedy zajistit hygienicky odpovídající životní prostředí, musíme zajistit odpovídající výměnu vzduchu, a to znamená občas vyvětrat. Pokud ovšem nezajistíme dostatečné větrání, riskujeme, že budou vznikat zdraví škodlivé plísně, vyvolávající alergie a dýchací potíže.

Požadavek na dodržování hygienických norem na výměnu vzduchu v interiéru platí dvojnásobně v případě, že jsme vyměnili stará okna za moderní, ale zůstali nám plynové spotřebiče, které k hoření potřebují přívod vzduchu. Je tedy nutné tento přívod vzduchu zajistit a zároveň odvětrávat z interiéru hořením vznikající zplodiny. Větrat bychom měli krátkou dobu, ale intenzivně. Tím docílíme dostatečné výměny vzduchu, aniž bychom ochladili interiér. Od věci také není provést při výměně oken revizi plynových spotřebičů. Pokud tyto aspekty podceníme, může dojít k ohrožení našeho zdraví i života.

Důležité tedy je okna nejenom správně vybrat, ale umět je i správně používat.

Související témata:

← Zpět