#

Klíčové okamžiky montáže oken

Stavba sice už má tvar domu, ale až s okny a dveřmi na svém místě začíná být domovem. Pokusili jsme se vám pomocí videa zprostředkovat, co pro dům klíčový krok montáže oken obnáší.

zobrazit
#

Montáž oken a dveří do dřevostavby

Podívejte se na reportáž z montáže oken a dveří do dřevostavby.

zobrazit
#

Montáž oken PROGRESSION

Připravili jsme fotoreportáž z předsazené montáže oken PROGRESSION. Byly zde použity kompozitní kotvy, které mají lepší tepelně technické vlastnosti než kovové kotvy. Důležité je dokonalé utěsnění připojovací spáry. Vidět můžete i montáž rohového okna.

zobrazit
#

Montáž velkoformátových oken s pomocí jeřábu

Fotoreportáž z montáže oken velkých rozměrů s využitím jeřábu. V tomto případě se izolační trojsklo zasklívá do rámu přímo na stavbě. Součástí montáže je nejen náročná manipulace s velkými okny, ale i dokonalé utěsnění připojovací spáry.

zobrazit
#

Montáže oken a dveří

Součástí dodávky výplní stavebních otvorů je obvykle i odborná montáž. Podle typu stavby a požadavků stavebníka se může lišit způsob kotvení oken a dveří.

zobrazit
#

Předsazená montáž oken dle ČSN 74 6077

Ukázka kotvení oken PROGRESSION v rovině izolace.

Byly použity kompozitní kotvy - spodní nosné. Pásovými kotvami, které umožňují dilataci, jsou ukotveny boky a vrch. Kompozitní kotvy jsou využity i jako nosné a distanční podložky na bocích. Okna jsou pevně ukovena s možností dilatace.

zobrazit
#

Předsazená montáž oken PROGRESSION do OSB kastlíků

Možnou variantou přesazené motáže jsu i OSB kastlíky.

zobrazit
#

Těsnění - 3 stupňový systém utěsnění připojovací spáry

Pro eliminaci tepelných mostů, snížení hladiny hluku a zabránění průniku vlhkosti doporučujeme nad rámec standardní montáže (mechanické ukotvení a zapěnění polyuretanovou pěnou) zdokonalit utěsnění připojovací spáry.

zobrazit
#

Výměna velkého skla

Když se rozbije takto velké sklo, není to legrace... Ale vyměnit se dá.

Bez jeřábu to však nejde.

zobrazit