Nová zelená úsporám

Okna a dveře SLAVONA jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

Společnost SLAVONA je registrována v seznamu odborných dodavatelů.

Na stránkách jednotlivých profilů oken a typů dveří najdete požadované hodnoty i SVT kódy v záložce "specifikace".

Přehled registrovaných SVT kódů

Pokud potřebujete informace ohledně parametrů oken a dveří, případně další podklady související s tímto programem, pošlete svůj dotaz na e-mail: marketing@slavona.cz

Veškeré certifikáty oken a dveří najdete: www.slavona.cz/certifikace

Parametry dřevěných a dřevohliníkových vchodových dveří:

Parametry oken:

Uvedené hodnoty pro okna 1200/1500, dřevina smrk, výpočtové i naměřené U
profil rám Uf Uw zasklení Ug ψg plyn Rw g tv Uw Uf
SOLID COMFORT SC78 smrk 1,14 1,19 dvojsklo 1,1 0,032 argon 32 64 83 1,10
SOLID COMFORT SC78 smrk 1,14 0,85 trojsklo 0,6 0,034 argon 34 54 74 0,82
SOLID COMFORT SC92 smrk 0,93 0,71 trojsklo SWS U 0,5 0,029 argon 34 54 74 0,70 0,70
SOLID COMFORT SC92 smrk 0,93 0,78 trojsklo SWS U 0,6 0,029 argon 34 62 73 0,70
SOLID COMFORT SC92 smrk 0,93 0,77 dvojsklo HM 0,5 0,054 argon 0,70
SOLID COMFORT SC92 smrk 0,93 0,63 dvojsklo HM 0,3 0,054 krypton 42,5 60 0,70
SOLID COMFORT SC92-C smrk 0,92 0,71 trojsklo SWS U 0,5 0,029 argon 34 54 74
SOLID COMFORT SC92-PLUS smrk 0,87 0,69 trojsklo SWS U 0,5 0,029 argon 34 54 74
PROGRESSION smrk-TW 0,82 0,68 trojsklo SWS U 0,5 0,026 argon 34 54 74 0,61 0,65
PROGRESSION smrk-TW 0,82 trojsklo SWS U 0,6 0,026 argon 34 62 73 0,69 0,65
INSPIRO smrk trojsklo SWS U 0,5 0,029 argon 34 54 74 0,63 0,72
INSPIRO smrk trojsklo SWS U 0,6 0,029 argon 34 62 73 0,71 0,72
dřevohliník HA110 smrk trojsklo SWS U 0,5 0,029 argon 34 54 74 0,72

Parametry izolačních skel záleží na konkrétním složení skla, podrobné informace najdete ZDE.

Proč jsou rozdílné naměřené a vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla?

Hodnoty součinitele prostupu tepla získáme, buď měřením ve zkušebně, nebo teoretickým výpočtem. Tyto hodnoty jsou rozdílné, naměřené hodnoty jsou obvykle nižší. Je to dáno podmínkami měření, vlastnostmi konkrétního zkoušeného vzorku okna, zejména vlhkostí a hustotou dřeva, a částečně i chybou měření. Nicméně největší rozdíl je v hodnotě tepelné vodivosti dřeva (λ). Naměřené hodnoty smrku λ jsou 0,09 – 0,1W/mK, pro výpočet se používá hodnota na straně bezpečnosti λ=0,11W/mK (podle dřeviny). Pro porovnání parametrů oken jsou vhodné i výpočtové hodnoty, které jsou stanoveny stejnou metodikou.

Ve výpočtu se používá hodnota tepelné vodivosti dřeva dle ČSN EN 10077-2:

smrk λ=0,11W/mK, borovice λ=0,13W/mK, modřín λ=0,13W/mK, bílé meranti λ=0,13W/mK, červené tmavé meranti λ=0,16W/mK, dub λ=0,18W/mK

Podklady pro výpočet v PHPP

Pro usnadnění zadání parametrů výplní stavebních otvorů SLAVONA do PHPP jsme připravili tabulku, ze které je možnost naimportovat potřebné hodnoty SC92 a PROGRESSION. Tabulka ke stažení ZDE. Pro přehlednost jsou v záložkách vyobrazeny jednotlivé profily.UložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložiUložitUlUložit

Uložit

Uložit

← Zpět