Klíčové okamžiky montáže oken

Stavba sice už má tvar domu, ale až s okny a dveřmi na svém místě začíná být domovem. Pokusili jsme se vám pomocí videa zprostředkovat, co pro dům klíčový krok montáže oken obnáší.

Klíčové okamžiky montáže oken

V tomto případě budeme osazovat okna v pasivním domě, což znamená, že je potřeba důsledně promyslet a realizovat každý detail a jeho provedení posléze ověřit pomocí diagnostiky. S ohledem na větší tloušťku tepelné izolace a optimální řešení stavebního detailu se obvykle jedná o předsazenou montáž v rovině izolace.

Příprava k montáži oken a dveří

Montáž oken v novostavbě je obvykle otázkou jednoho nebo dvou dní, ale předchází jí nejen zaměření otvorů (ještě před výrobou), ale i jejich příprava.

Okna a dveře pracovníci montážní skupiny přesně ukotví, zapění polyuretanovou pěnou a připojovací spáru třístupňově utěsní.
To znamená, že zevnitř ještě přilepí parotěsnou a zvenku paropropustnou pásku. Aby se tato páska dala přilepit, je nutné předem otvor vystěrkovat lepidlem. Do rovného hladkého otvoru po penetraci pak není problém pásky přilepit tak, aby jejich funkce byla dlouhodobá. Drobná změna nastává u předsazené montáže, kde se polyuretanová pěna a vnější páska neaplikují.

Montáž oken v pasivním domě

Na co nezapomenout

Zní to jako samozřejmost, ale pro jistotu. Na stavbu se montážní parta musí s okny a dveřmi dostat. Zejména pokud se instalují velké a těžké prosklené stěny, je vhodné prověřit přístupové cesty. Občas není jiná možnost než použít manipulační techniku, kterou je třeba předem zajistit.

Po zadání oken a dveří do výroby si musíme dát pozor...

Stavbu máme připravenou, tak můžeme montovat

Sledovaná stavba je k montáži dobře připravena, otvory jsou přesně vyzděny a špaleta je vystěrkována. Podklad pro zdvižně posuvné dveře je téměř dokonale rovný, takže jde bez problémů HS portal postavit. Rovný podklad je pro zdvižně posuvné dveře velice důležitý, má totiž značný vliv na správnou funkčnost a těsnost HS portálu.

HS portál se vyznačuje velkou stavení hloubkou. Navíc na jižní fasádě bude instalována stínící technika, takže se počítá se skrytými kastlíky v zateplovacím systému. Proto jsou prosklené stěny jen částečně předsazené a HS portál leží v tomto otvoru.

Pro klasická dřevěná okna je v izolaci Grey Wall 240mm dostatek místa, takže jsou namontovány předsazeně na kompozitní kotvy.
Montáž oken SOLID COMFORT a prosklených stěn PROGRESSION proběhla během jednoho dne. Všechny připojovací spáry jsou dokonale utěsněny páskami ProClima, nemusíme se bát kontrolního BlowerDoor testu, který případné netěsnosti odhalí.

Stavba je uzavřena a mohou pokračovat další práce uvnitř jako rozvody elektroinstalace, zdravotechniky atd.

Ochrana oken a dveří po montáži

Výplně stavebních otvorů musí být ihned po montáži zabezpečeny tak, aby obvodové rámy oken a dveří byly perfektně ochráněny proti působení vlhkosti a slunečnímu záření. Jedná se především o případ předsazené montáže.

Zejména dešťové a sněhové srážky způsobují zvýšení vlhkosti dřeva, jeho následnou deformaci a poškození povrchové úpravy. Náchylné jsou zejména vodorovné části rámů.Sluneční záření, poškozuje parotěsné a paropropusné uzávěry, které ztrácí svoje parametry a při-lnavost k rámu.

Nesmíme zapomínat na pravidelné větrání

Když je hrubá stavba uzavřena můžeme si oddechnout, že je materiál v bezpečí pod zámkem. Objevuje se však nový nepřítel a tím je vlhkost. V interiéru stavba pokračuje. Zdění příček, realizace litých podlah nebo nahazování omítek s sebou přináší mokré procesy a nárůst vlhkosti v interiéru.

Ze strachu, aby se nová okna neponičila, může být tendence se jich nedotýkat, respektive je neotvírat. Paradoxně toto chování může vést k jejich poškození. Dřevo dlouhodobě vystavené zvýšené vlhkosti ztrácí rozměrovou stabilitu. Vlhkost při stavebních pracích by se měla proto pohybovat maximálně mezi 40 až 60 %. Přebytečnou vlhkost je nutné pravidelně odvětrávat. Pokud technologický postup například u litých anhydritových podlah předepisuje prostory na 48 hodin uzavřít, k větrání přistoupíme neprodleně po uplynutí této doby.

Více o stavbě pasivní chalupy najdete na www.chaluparime.cz

Související témata:

← Zpět