Dřevěná eurookna

Hlavním produktem výrobního programu společnosti SLAVONA jsou dřevěná eurookna, která reagují na současné požadavky:

  • na tepelnou izolaci,
  • dlouhou životnost,
  • architektonické členění,
  • komfortní obsluhu,
  • propracované detaily.

Solidní okna z tradičního materiálu

Všechna okna Slavona byla vyvinuta s důrazem na dosažení co nejlepších parametrů, snížení hodnoty součinitele prostupu tepla a zvýšení vnitřních povrchových teplot. Inovovaná technologie výroby pak životnost dřevěných oken ještě prodloužila.

Dřevěná okna SOLID COMFORT SC92

Eurookna SOLID COMFORT - okna nejen do pasivního domu

Stále větší zájem mají stavebníci o nízkoenergetické a pasivní domy. Důvodem je zvyšování cen energií, tedy snaha ušetřit budoucí výdaje za zbytečně spotřebované energii a také větší ekologické uvědomění. V neposlední řadě už také nikdo nechce více zatěžovat životní prostředí. Takový dům charakterizuje velmi dobrá tepelná izolace, řízené větrání a okna s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi.

Dřevěná eurookna profilové řady SOLID COMFORT SC92 jsou vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, dosahují velmi nízké hodnoty součinitele prostupu tepla Uw = 0,70W/m²K. Patří proto mezi eurookna s nejlepšími parametry vůbec.

Zlepšení tepelně-izolačních vlastností oken

Dřevěná okna mají velmi dobré vlastnosti, ale pokud chceme dosáhnout ještě lepších výsledků, musíme vložit do okenního profilu materiál s nižší tepelnou vodivostí, proto jsme vyvinuli nové profily oken s vloženým korkem.

Dokonalé utěsnění oken zevnitř

Při stavbě nízkoenergetických a pasivních domů se klade důraz na dokonalé utěsnění. Proto se mění i konstrukce oken a je nutné zlepšit jejich utěsnění z vnitřní strany, abychom zabránili pronikání vlhkého vzduchu z interiéru do okna.

Proto jsme zdokonalili utěsnění zasklívacích lišt, zavedli nový systém odvětrání skel a samozřejmostí je i lépe těsnící vnitřní profil .

Takže ani ve vyšších patrech či přetlaku nedochází ke kondenzaci mezi křídlem a rámem okna (ve falci).

Dvoukřídlové okno

obě otevíravá křídla

Dřevěné eurookno

s nalepovacími příčkami

Dřevěné eurookno

s příčkami

Dřevěné eurookno dvoukřídlové Dřevěné eurookno neotevíravé křídlo/ otevíravé sklápěcí křídlo Dřevěné eurookno se střídavým falcem a příčkami

Propracované detaily dřevěných oken a dveří

Inovativní výrobní technologie ve Slavoně navíc významně zvyšuje přesnost oken i dveří a umožňuje nové konstrukční možnosti. Každý jednotlivý díl okna je vyprofilován i předvrtán na velmi přesných strojích při jednom upnutí. Tímto je zajištěna dokonalá přesnost budoucího výrobku.

Samozřejmostí je výroba v klimatizovaných prostorách s regulací vlhkosti.

Velmi praktická je možnost „střídavého falcu". Tato metoda umožňuje v jednom okně použít fixní i otevírací křídlo. Při výrobě tradiční technologií by muselo být okno ze dvou dílů, nebo alespoň s vloženým nákližkem.

Dřevěná okna SC s možností střídavého falcu

Další novinkou jsou nalepovací příčky, které jsou z venkovní strany začepovány do okenního křídla. Jsou tak oproti jiným podobným produktům dokonale spojeny a jednolitě povrchově upraveny s celým křídlem okna.

Nalepovací a sklodělící příčky na dřevěných oknech

Předsazené příčkové rámečky

Předsazené příčkové rámečky využíváme v případě potřeby členění okna. Výhodou proti příčkám je možnost odklopení celého rámečku a snadného umytí okna. V případě poškození lze rámeček snadno vyměnit za nový.

Eva Decastelo má okna SC92

Související témata:

poptávka
Dotaz
Odeslat
Pusťte přírodu k sobě domů!

Motto:

Les. Vůně dřeva.
Okno do dětství.
Jako z jiného světa.
Pohádka pro dospělé.

Proužek

Designová dřevěná okna INSPIRO

Dřevěná okna - z lásky k přírodě
Dřevěná okna - z lásky k přírodě

Vyrábíme dřevěná okna a myslíme na úsporu energií.  Jistě, to vás nepřekvapí.
Ale přemýšlíme za vás i v ekologických souvislostech.  Dřevo je nádherný,
a přitom obnovitelný materiál.