Dřevěná okna SOLID COMFORT

Dřevěná okna SOLID COMFORT jsou modernější variantou eurooken.

Splňují náročné požadavky

  • na tepelnou izolaci,
  • dlouhou životnost,
  • architektonické členění,
  • komfortní obsluhu,
  • propracované detaily.

Solidní okna z tradičního materiálu

Všechna okna Slavona byla vyvinuta s důrazem na dosažení co nejlepších parametrů, snížení hodnoty součinitele prostupu tepla a zvýšení vnitřních povrchových teplot. Inovovaná technologie výroby pak životnost dřevěných oken ještě prodloužila.

Dřevěná okna SOLID COMFORT SC92

Eurookna SOLID COMFORT - okna nejen do pasivního domu

Stále větší zájem mají stavebníci o nízkoenergetické a pasivní domy. Důvodem jsou nejen vysoké ceny energií, tedy snaha ušetřit budoucí výdaje za zbytečně spotřebované energii, ale především vysoké nároky na komfortní a zdravé bydlení. V neposlední řadě už také nikdo nechce více zatěžovat životní prostředí. Takový dům charakterizuje velmi dobrá tepelná izolace, řízené větrání a okna s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi.

Dřevěné okno SOLID COMFORT v nízkoenergetickém domě

Dřevěná eurookna profilové řady SOLID COMFORT SC92 jsou vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, dosahují velmi nízké hodnoty součinitele prostupu tepla Uw = 0,70W/m²K. Patří proto mezi eurookna s nejlepšími parametry vůbec.

Dokonalé utěsnění oken zevnitř

Při stavbě nízkoenergetických a pasivních domů je důležité dokonalé utěsnění. Na tyto požadavky jsme reagovali moderní variantou eurookna. Konstrukce okna SOLID COMFORT byla vyvinuta s důrazem na důsledné utěsnění z vnitřní strany, abychom zabránili pronikání vlhkého vzduchu z interiéru do konstrukce okna. Kondenzace je díky důmyslnému a preciznímu provedení eliminována.

Dvoukřídlové okno

obě otevíravá křídla

Dřevěné eurookno

s nalepovacími příčkami

Dřevěné eurookno

s příčkami

Dřevěné eurookno dvoukřídlové Dřevěné eurookno neotevíravé křídlo/ otevíravé sklápěcí křídlo Dřevěné eurookno se střídavým falcem a příčkami

Propracované detaily dřevěných oken a dveří

Inovativní výrobní technologie ve Slavoně garantují přesnost oken i dveří a umožňují nové konstrukční možnosti. Každý jednotlivý díl okna je vyprofilován i předvrtán na velmi přesných strojích při jednom upnutí. Samozřejmostí je výroba v klimatizovaných prostorách s regulací vlhkosti a povrchová úprava v automatické lakovně s přesnou vrstvou nástřiku.

Velmi praktická je možnost „střídavého falcu". Tato metoda umožňuje v jednom okně použít fixní i otevírací křídlo. Při výrobě tradiční technologií by muselo být okno ze dvou dílů, nebo alespoň s vloženým nákližkem.

Dřevěná okna SC s možností střídavého falcu

Další předností jsou nalepovací příčky, které jsou z venkovní strany začepovány do okenního křídla. Jsou tak oproti jiným podobným produktům dokonale spojeny a jednolitě povrchově upraveny s celým křídlem okna.

Nalepovací a sklodělící příčky na dřevěných oknech

Předsazené příčkové rámečky

Předsazené příčkové rámečky využíváme v případě potřeby členění okna. Výhodou proti příčkám je možnost odklopení celého rámečku a snadného umytí okna. V případě poškození lze rámeček snadno vyměnit za nový.

Eva Decastelo má okna SC92

Související témata:

poptávka
Dotaz
Odeslat
Pusťte přírodu k sobě domů!

Motto:

Les. Vůně dřeva.
Okno do dětství.
Jako z jiného světa.
Pohádka pro dospělé.

Dřevěná okna - z lásky k přírodě
Dřevěná okna - z lásky k přírodě

Vyrábíme dřevěná okna a myslíme na úsporu energií.  Jistě, to vás nepřekvapí.
Ale přemýšlíme za vás i v ekologických souvislostech.  Dřevo je nádherný,
a přitom obnovitelný materiál.