Kondenzace uvnitř funkční spáry okna

Ke kondenzaci uvnitř funkční spáry dochází při vysoké vlhkosti v interiéru a nadměrném přetlaku. Při výrobě oken je kladen důraz na jejich maximální těsnost. Okna musí seřízena na dostatečný přítlak, proto je vhodný pravidelný servis a kontrola.

Pokud je v místnosti vyšší vlhkost a tento vlhký vzduch se dostane do vnitřního prostoru funkční spáry okna, dochází automaticky ke kondenzaci na některém z povrchů, který má teplotu nižší nebo odpovídající teplotě rosného bodu. Tato kritická teplota je závislá právě na relativní vlhkosti vzduchu. Čím je relativní vlhkost vzduchu vyšší, tím vyšší je i teplota rosného bodu. Pokud je tedy vnitřní vlhkost vysoká, dochází ke kondenzaci již přímo na vnitřních površích okna (okraje zasklení, kování), nebo na některém povrchu okna blízkém interiéru. Tato kritická teplota se bude i u těch nejlepších konstrukcí pohybovat někde uvnitř okna. Pokud jsou v exteriéru minusové teploty, logicky rozložením teplotních polí některé povrchy budou pod hranicí rosného bodu.

Pokud je vlhkost vzduchu nízká, dochází k odvětrání vlhkosti z funkční spáry a ke kondenzaci vůbec nedochází. Jedná se tedy o přirozený fyzikální jev. Pokud ke kondenzaci dochází v místech, kde je okenní konstrukce uzpůsobena na odvod vody, není to problém. Pokud se jedná o vnitřní povrchy okna nebo povrchy blízké interiéru, řešením je jedině snížení relativní vlhkosti vnitřního vzduchu.

V případě, že dochází ke kondenzaci uvnitř funkční spáry okna při relativní vlhkosti vzduchu pod 50%, pak je vhodné seřídit kování okna a zkontrolovat těsnost okna. Problém může dělat také velký rozdíl tlaku v interiéru a exteriéru.

Vysoké požadavky na těsnost oken (zejména pro pasivní domy) nás vedli k vývoji nových profilů. Vylepšili jsme konstrukci eurookna a v roce 2009 jsme začali vyrábět dřevěné okno SOLID COMFORT SC92. Samozřejmostí je dokonalé utěsnění skel, novinkou jsou utěsněné závěsy.
V roce 2012 jsme pak představili převratnou konstrukci okna PROGRESSION, které je nejen těsné, dosahuje výborných tepelně technických vlastností, ale především s nízkými rámy umožňuje větší plochu zasklení a vyšší solární zisky.

← Zpět