Co nám říkají certifikáty

V záplavě informací jsou skvělým vodítkem při ověřování skutečné kvality.

Pokud se věnujeme výběru oken, prohlédneme si informace na různých webech, oslovíme dodavatele a od každého se dozvíme, že právě jeho výrobky jsou ty nejlepší. Ale jak poznat pravdu? Jedním z možných vodítek je posouzení certifikátů nebo osvědčení o vlastnostech těchto oken.

Každý výrobce, aby mohl uvést výrobek (okno, vchodové dveře) na trh, musí mít provedeno posouzení shody a vystavit prohlášení o shodě. Posouzení shody provádí Notifikovaná osoba na základě zkoušek provedených ve zkušební laboratoři. V praxi toto vypadá tak, že výrobce dodá do zkušební laboratoře zkušební vzorek (okno nebo vchodové dveře), na kterém jsou provedeny zkoušky a následně posouzeny jednotlivé vlastnosti. Výsledky zpracuje Notifikovaná osoba do protokolu o počáteční zkoušce typu a vystaví certifikát nebo osvědčení o vlastnostech výrobku. V tomto dokumentu najdeme výsledky zkoušek, tedy skutečné parametry zkoušeného vzorku.

Posuzované vlastnosti

Nejčastěji se řeší jen součinitel prostupu tepla oknem, ten je samozřejmě důležitý (ještě se k němu vrátíme), ale v protokolech a certifikátech najdeme další velmi důležité údaje:

Pokud nechceme jen koupit nejlevnější okna, ale hledáme okna s dobrými vlastnostmi, která budou fungovat, nepoteče do nich voda, budou těsnit, nebudou se deformovat..., pak je dobré si certifikáty nebo osvědčení o vlastnostech výrobku prohlédnout detailněji. V následujícím textu si podrobněji rozebereme vybrané vlastnosti, které by měly být v certifikátu či osvědčení o vlastnostech uvedeny.

Odolnost proti zatížení větrem

Tato zkouška posuzuje deformace rámových a křídlových profilů oken a vchodových dveří důsledkem působení tlaku větru.
Výsledkem je třída odolnosti proti zatížení větrem (např. třída C4).

Třída odolnosti proti zatížení větrem hodnotí průhyb rámu ve třídách A – C, kdy třída C je nejlepší a znamená tedy nejmenší průhyby. Třída odolnosti proti zatížení větrem dále udává tlakové zatížení ve třídách 1 – 5. Vyšší číselné označení udává vyšší tlak působícího větru.
Nejnižší dosažená třída je tedy A1. Nejvyšší běžně zkoušená hodnota je C5. Vyšší tlakové zatížení je poté označováno přímo hodnotou tlakového zatížení, např. E2400.

Vodotěsnost

Okno je vystaveno působení vody a současně na něj působí tlak vzduchu. Posuzuje se jeho odolnost. Podle toho jaký tlak vzduchu konstrukce okna snese bez průniku vody, se zařadí do třídy vodotěsnosti. Tyto třídy jsou 1A – 9A, lepší výsledky se pak hodnotí přímo hodnotou tlakového zatížení např. E750 (750 Pa), E1050, E1950. Svou roli zde hraje i rozměr zkoušeného okna. Menší zkušební vzorky dosahují vyšších hodnot vodotěsnosti.

Průvzdušnost

Průvzdušnost je vlastnost, která udává celkovou „těsnost" okna. Je tedy velmi sledovanou vlastností, např. okna pro pasivní domy musí splňovat nejvyšší třídu 4. Podle výsledků měření jsou okna a vchodové dveře hodnocena třídou 1 – 4, kdy nejlepší je třída 4.

Grafy průměrné průvzdušnosti oken

Součinitel prostupu tepla

Tato vlastnost udává množství tepelné energie, která prochází metrem čtverečním okna při rozdílu teplot 1 K. Čím je hodnota nižší, tím menší jsou tepelné ztráty. Hodnotu součinitele prostupu tepla získáme, buď měřením ve zkušebně, nebo zjednodušeným výpočtem. Tyto hodnoty bývají rozdílné. Přímým měřením je u dřevěných oken obvykle dosaženo nižší hodnoty součinitele prostupu tepla než při použití výpočtové metody. Je to dáno podmínkami měření, vlastnostmi konkrétního zkoušeného vzorku okna (vlhkostí dřeva, jeho hustotou...), a nepatrně i chybou měření. Největší rozdíl je v hodnotě tepelné vodivosti dřeva (λ). Naměřené hodnoty λ smrku jsou 0,09 – 0,1W/mK, pro výpočet se používá hodnota na straně bezpečnosti λ=0,11W/mK.

Pro porovnání parametrů jednotlivých okenních konstrukcí je vhodné porovnávat výsledky dosažené stejnou metodikou (měření, výpočet).

Hodnota součinitele prostupu tepla okenní konstrukcí je označena Uw. V praxi někdy bývají nesprávně uváděny hodnoty součinitele prostupu tepla použitého zasklení Ug. Tady se jedná pouze o dílčí hodnotu, kterou není vyjádřen prostup tepla celou okenní konstrukcí.

Závěrem

Objektivně posoudit okna nebo dveře několika výrobců není jednoduché pro odborníka natož pro laika. Jedním z vodítek mohou být právě výsledky zkoušek a posouzení notifikovanou osobou, kterými jsme se zde zabývali. Vzhledem k tomu, že si okna pořizujeme na dlouhou dobu, navíc to je poměrně velká investice, určitě se vyplatí výběru věnovat důkladněji, případně konzultovat s odborníkem v oboru.

Doporučujeme:

Detailněji se tímto tématem zabývá odborný článek Autorů: Ing. Miroslava Zapletala, Ing. Petra Sláčíka, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně : Klasifikační třídy zkoušených vlastností oken a vchodových dveří. Využitelnost klasifikace pro použití v praxi

Související témata:

← Zpět