Téměř pasivní dřevostavba

Přesně v duchu sloganu „Pasivní dům je nejlepší důchodové pojištění" se majitelé rozhodli pro stavbu dřevostavby, která se svými parametry velmi blíží pasivnímu domu.

Téměř pasivní dřevostavba

Děti již jsou dospělé, proto je dům dimenzován pouze pro manžele s jedním pokojem pro hosty.

Důraz je kladen na maximální účelnost a komfort bydlení, tomu odpovídá právě velikost domu a jeho vybavení. Strojní větrání s rekuperací zajišťuje výměnu vzduchu v chladných měsících, v létě manželé větrají tradičně okny. Teplou vodu ohřívá tepelné čerpadlo.

Domek je přízemní, aby se v něm mohli majitelé dobře pohybovat i ve vyšším věku. Zajímavou architekturu moderní dřevostavby dotváří zelené střechy.

Jelikož mají manželé rádi přírodní materiály a především dřevo, volili fasádu obloženou palubkami z tepelně upravené borovice. Dřevěná okna jsou z venkovní strany z jasanu Thermowood a zevnitř dubové. Interiérové dveře jsou stejně jako okna dubové, v kontrastu je světlá masivní bambusová podlaha.

Popis použitých materiálů

Konstrukce

Dům je navržen v certifikovaném systému ATREA pro výstavbu dřevostaveb v energeticky pasivním standardu. Hlavním konstrukčním materiálem je dřevo. Konstrukční systém je skeletový (skandinávský systém). Obvodová konstrukce přízemí je tvořena soustavou sloupků o rozteči 1,5 - 3m založených na základových pasech z betonu.

Skladby stěn a střechy jsou řešeny jako difúzně otevřené. Konstrukce stěn a střechy jsou z vnitřní strany opláštěny OSB deskou (parobrzda), a z vnější části difúzně otevřenou dřevovláknitou deskou. Mezi tyto desky je zafoukána celulózová tepelná izolace, která vzniká rozvlákněním recyklovaného papíru (tl. izolace v obvodové stěně 320mm, tl. izolace na zatepleném stropě nad 1.NP = 600mm).

Z vnitřní strany je na OSB desky připevněna nosná konstrukce pro interierový obklad (sádrovlákno), která tvoří instalační předstěnu pro rozvod vody, kanalizace a elektřiny.

Objekt tvoří dvě hmoty o rozdílném směru a sklonu pultových střech. Hmota hlavní (veřejné) části je zastřešena pultovou střechou 7°. Střecha je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky a je bez vnitřních podpor.

Druhá hmota je tvořena pultovou střechou o sklonu 2°. Konstrukci tvoří příčné trámy podepřené středovým průvlakem.

Vnitřní povrchy

Podlahy v hlavním obytném prostoru 1.NP (chodba, obývací pokoj, jídelna, pracovna) jsou navrženy dřevěné.

Keramická dlažba (zádveří, tech. místnost, koupelny, kuchyně). Povrch stěn je navržen sádrovláknitý (fermacell).

Materiál fasád

Vnější fasáda je navržena jako kombinace dřevěného obkladu a omítky.

Okna a dveře

Okna jsou dřevěná SOLID COMFORT SC92 s trojsklem.
Vstupní dveře dřevěné prosklené.
Interiérové dveře kromě WC prosklené, masivní dub.

Střešní krytina

Střecha je navržena s foliovou hydroizolací s vegetačním souvrstvím extenzivní zeleně.

Vytápění a TUV

Vytápění je teplovodní. Teplo pro vytápění a TUV, je odebíráno z akumulační nádrže s cca 600 l vody. Tato nádrž se bude ohřívat tepelným čerpadlem systém Atrea, a krbovými kamny s výměníkem. V akumulační nádrži je doplňkový zdroj tepla 2x el. spirála 4kW.
Otopné plochy jsou řešeny formou stěnového vytápění.
V koupelně je teplovodní podlahové topení.
Výměna vzduchu je zajištěna vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací.

Chlazení

Řešeno tepelným čerpadlem (freecooling). Místnosti budou ochlazovány taktéž stěnovými panely.

Zastínění okenních ploch

Okna jižní a hlavně západní fasády musí být stíněna. Předběžný návrh počítá s venkovními žaluziemi.

Energetická náročnost

Dům se blíží energetickému standardu pasivního RD dle TNI 730329. Vzhledem k členitosti objemu je ve třídě nízkoenergetického domu blízko hranice domu pasivního s veškerým komfortem pasivního domu.

potřeba tepla na vytápění: Ea=27,3 kWh/m2*a
měrná primární energie: 47 kWh/m2*a (platí pro 2 užívající osoby)

obvodová stěna U = 0,117 W/m2*K
podlaha na terénu U = 0,164 W/m2*K, Uekv = 0,129 W/m2*K
zateplený strop nad 1.NP U = 0,071-0,073 W/m2*K

Zpracovatel architektonického návrhu: Ing.Tomáš Krupa - SYMBIOSA atelier architektů, www.a-symbiosa.cz
Zpracovatel projektového řešení (stavební povolení, PD pro realizaci stavby): Ing.Miroslav Korecký, www.atelier-mk.cz

Fotografie 1-6: Martin Zeman, časopis Dřevo a stavby, fotografie 7-25: Radek Novotný

Přečtěte si článek:
Manželé si na stáří pořídili přízemní dřevostavbu, kde pohyb nebude utrpením

Související témata:

← Zpět