Jaká okna do pasivních domů

Řada vlastností oken nás zajímá vždy, ať už stavíme pasivní dům nebo ne. Podívejte se, jaké to jsou.

Pří výběru oken do pasivních domů se mluví hlavně o součiniteli prostupu tepla oknem Uw menším než 0,8 W/m2K, ale je to opravdu jediné kritérium, které se má sledovat? Na jaké další parametry se zaměřit?

Mnoho vlastností oken nás zajímá vždy, ať už stavíme pasivní dům nebo ne. Vždy chceme dlouhou životnost, minimální nutnost údržby, nestojíme o kondenzaci vlhkosti apod. Proto bychom měli důkladně prostudovat informační materiály, ale třeba i porovnat certifikace oken. Této problematice se věnuje článek: Posouzení vlastností oken na základě certifikátů.

Jak to je s tím součinitelem prostupu tepla?

Součinitel prostupu tepla se zjišťuje několika způsoby a výsledky jsou rozdílné. Proto je i při porovnávání těchto hodnot vědět, jakým způsobem byly zjištěny.

Nejlepší hodnoty součinitele prostupu tepla jsou získané měřením. To se provádí obvykle na jednom vzorku okna a neposuzuje se vlhkost dřeva. Pokud je vlhkost velmi nízká, je i nižší tepelná vodivost tohoto dřeva.

Při výpočtu se používá hodnota tepelné vodivosti λ pro danou dřevinu stanovena ČSN EN 10077-2. Tato hodnota je často vyšší, než naměřená hodnota, ale to s ohledem na bezpečnost výpočtu, aby byla jistota, že je výsledná hodnota součinitele prostupu tepla okenního rámu a celého okna odpovídá skutečnosti.

Takže hodnota Uw, která na první pohled vypadá nižší, vůbec nemusí znamenat, že má toto okno lepší tepelně technické vlastnosti.

Nejpřísnější hodnocení oken pro pasivní domy poskytuje Passive House Institute v Darmstadtu. Ten také formuluje požadavky na tato okna. Okno musí dosáhnout Uw do 0,8W/m2K se zasklením Ug=0,7W/m2K (měřená okna sice dosahují hodnot Uw nižších než 0,8, ale se skly alespoň 0,5), ale mimo součinitel prostupu tepla posuzuje celkovou efektivitu okna a podle toho rozděluje okna, která splnila první požadavek do tříd účinnosti A – C.

Jaké další vlastnosti oken jsou důležité v pasivních domech?

Vzhledem k tomu, že jsou pasivní domy dokonale těsné a využívají strojní větrání s rekuperací, musí být dokonale těsná i okna. Musí splňovat nejvyšší třídu průvzdušnosti 4 (minimální průvzdušnost). Proto je nutné, aby byla utěsněna dobře skla a také vnitřní těsnící profil křídla.

Ale nejen kvalita oken, ale i správná montáž oken je nezbytná. Jedná se o utěsnění připojovací spáry.

Abychom měli jistotu, že toto všechno je opravdu v pořádku, provádíme po dokončení obálky budovy test vzduchotěsnosti – Blower Door test. Šetřit na diagnostice se nevyplatí, u „běžných" staveb se často neprovádí a proto se na některé chyby nepřijde. Velmi často se taková chyba projeví později nějakým defektem, který bude složitější odhalit a odstranit.

A co hlavní funkce okna?

Okna jsou především zdrojem přirozeného světla. V běžných domech jsou okna nutná kvůli větrání, v pasivním domě větrat okny nemusíme, ale je vhodné alespoň část oken mít také otevíravých, abychom v létě měli možnost i přirozeného větrání. Otevíravá okna se také lépe umývají.

Aby okna poskytovala dostatek světla, je výhodný větší poměr plochy skla vůči rámu. Izolační skla mají často lepší tepelně izolační vlastnosti, i proto je výhodnější okno s větší plochou skla a minimalizovanými rámy.

Důležité jsou i vlastnosti izolačního skla a to nejen součinitel prostupu tepla Ug, ale také prostup světla a solární zisky.

Porovnání rámů oken

Využití solárních zisků

Solární zisky přispívají k pokrytí tepelných ztrát objektu. Okna s kladnou bilancí přijmou více energie, než jimi unikne.

Nesmíme však podcenit stínění oken, abychom v letních měsících nemuseli řešit naopak přehřívání místností a nákladné chlazení. Náklady na klimatizaci jsou 3x vyšší než na vytápění.

Jaká okna do pasivního domu vybrat?

Pokud zvolíme okna s certifikátem Passive House Institutu v kategorii A, pak chybu určitě neuděláme.

Jedním z certifikovaných oken jsou okna PROGRESSION.

Okna PROGRESSION s certifikátem Passive House Institutu

Související témata:

← Zpět