Solární tepelné zisky

Solární zisky okny jsou významným příspěvkem k pokrytí tepelných ztrát objektu. Cílem není získat co nejvíce sluneční energie, ale snížit potřebu tepla na vytápění.

Okna v pasivním domě slouží jako sluneční kolektor, solární zisky okny jsou významným příspěvkem k pokrytí tepelných ztrát objektu. Je třeba si uvědomit, že cílem není získat co nejvíce sluneční energie, ale snížit potřebu teple na vytápění.

Jak blíže specifikuje kapitola o okenních konstrukcích, okna by měla mít kladnou bilanci. Znamená to, že by měla více energie přijmout než touto konstrukcí unikne. Hraje zde významnou roli také propustnost slunečního záření sklem a orientace ke světovým stranám.

V ideálním případě by měl být již od počátku návrhu vytvořen fyzikální model domu pro optimalizaci solárních zisků zasklením. Výpočtových programů je na trhu několik. Důležité je také zohlednit chování domu v letním období, kdy může docházet bez efektivního stínění k nadměrnému nárůstu teplot.

Výpočet solárních zisků je uveden např. v normě ČSN EN 832 a je založen na principu redukce celkové plochy výplně stavebního otvoru dílčími redukčními součiniteli.

Vice informací na www.pasivnidomy.cz

← Zpět