Proč je tak důležitá volba prahu

Prahová lišta a podkladní profil významně ovlivňují tepelně technické parametry dveří.

Proto jsme vyvinuli kompozitní prahy a věnujeme se porovnání vlastností podkladních profilů.

Ačkoliv je nabídka dveří bohatá, na výběr je celá řada designů, tak z pohledu tepelně technických vlastností je klíčové řešení prahu. S ohledem na komfortní užívání musí být prahy nízké, současně musí dobře těsnit jak proti dešťové vodě zvenku, tak i neprůvzdušné zevnitř. Neméně důležité je i přerušení tepelného mostu a dosažení co nejvyšších vnitřních povrchových teplot.

Pro zvýšení povrchových teplot je velmi důležitý materiál, ze kterého je práh dveří vyroben. Logicky jsou vhodné materiály s nízkou tepelnou vodivostí.

Dříve používané dělené prahy měly sice masivní přerušení tepelného mostu z plastu (bylo voleno nejlepší dostupné řešení), ale byly využity i díly z hliníku nebo nerezu. Kovový materiál má vysokou tepelnou vodivost, má tedy negativní dopad na teplotu prahů. Hledali jsme proto vlastní řešení a nejlépe vyhověl práh dle našeho návrhu, vyrobený z kompozitu.

Díky provedení celé prahové lišty z kompozitu se výrazně zlepšila izolace prahu až o 22%.

Podkladní profily

Samotný kompozitní práh je s ohledem na pevnost vyztužen profilem z tepelně upravené borovice. Podkladní profil může být pak z různých materiálů. Nejčastěji se využívá Thermowood, COMPACFOAM CF100 nebo Purenit.

Zaměříme se na srovnání výhod a nevýhod těchto materiálů. Podkladní profil musí zajistit jednak pevné ukotvení spodní části okna nebo dveří, navíc je součástí detailu osazení a zajímají nás také tepelně-technické vlastnosti podkladu. Velmi důležitou vlastností je tepelná vodivost, tuhost, odolnost proti vlhku i neprůvzdušnost podkladního profilu.

Modifikované dřevo

Dřevo se skládá především z celulózy, hemicelulózy a ligninu. Díky chemickému složení má malou odolnost vůči působení dřevokazných hub a hmyzu. Vysušené dřevo má pak tendenci přijímat vlhkost z okolí, jedná se tedy o materiál hygroskopický. Příjem okolní vlhkosti se projevuje nežádoucím způsobem. Mění svoje rozměry.

Cílem modifikace je snaha využít pozitivní vlastnosti dřeva a eliminovat vlastnosti negativní, případně některé vlastnosti dřeva zlepšit.
Chemicky nebo tepelně upravené dřevo má všeobecně změněné vlastnosti, výhodou je snížená nasákavost, zlepšená rozměrová stabilita, vyšší odolnost proti hnilobě a dřevokazným houbám, vysoká životnost a zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům.
Výhodou je vysoká pevnost a tuhost profilů takto upraveného dřeva.

Podstatou termické modifikace dřeva je vystavení dřeva působení vyšších teplot. Teplota působící na materiál se pohybuje od 180°C až do 260°C. Tepelná úprava dřeva lze realizovat v inertní atmosféře, a to ve vakuu, dusíku, vodní páře, oleji nebo tavenině. Při procesu dochází k částečné hydrolýze dřeva. Ta má za následek snížení počtu volných OH skupin a současně vznik aromatických látek, zvyšujících odolnost dřeva.

Obecně se proces termické úpravy dřeva skládá ze tří fází: sušení dřeva, tepelná úprava dřeva a klimatizace dřeva. Sušení je nejnáročnější na čas. Dřevo se vysouší na 0% ve vysokoteplotních sušárnách při teplotách až 130°C. Vlastní tepelná úprava probíhá v hermeticky uzavřených komorách v inertní atmosféře. Dřevo je vystaveno teplotám 180°C až 260°C po dobu několika hodin. Po tepelné úpravě dřeva následuje fáze klimatizace. Dřevo je postupně ochlazováno až na požadovanou teplotu, aby nebyl velký teplotní rozdíl mezi dřevem a venkovním prostředím.

Působení vyšších teplot na dřevo a následné změn v chemické struktuře mají za následek zejména snížení hygroskopicity a zvýšení odolnosti proti houbám a hmyzu.

U tepelně ošetřených materiálů na bázi dřeva dochází ke změně mechanických vlastností podle teploty a délky trvání procesu. Zvyšuje se tvrdost materiálu a snižuje se rovnovážná vlhkost tepelně upraveného dřeva. Snížená rovnovážná vlhkost má za následek eliminaci rozměrových změn. U tepelně upraveného dřeva dochází ke snížení pH, což zvyšuje odolnost proti napadení škůdci.

COMPACFOAM

COMPACFOAM® chemickým složení odpovídá polystyrenu a je dostupný v 5 třídách hustoty od 100 do 400kg/m3, dosahuje pevnosti v tlaku 1 až 10 MPa/m2. Tepelná vodivost materiálu COMPACFOAM® se pohybuje v hodnotách od 0,038 W/m.K do 0,07 W/m.K v závislosti na třídě hustoty. COMPACFOAM® je kompatibilní s jinými izolačními materiály a díky nízké nasákavosti nabízí vysokou tvarovou stálost a odolnost proti mrazu. Časově podmíněná deformace při maximálním přípustném zatížení činí méně než 2 % tloušťky stavebních dílů. Díky tomu jej lze přesně uzpůsobit stávajícímu plášti budovy. Tvárnost, tedy tažnost, je více než 10 % a díky tomu lze vyrovnat nerovnosti podkladu. Výjimečnou vlastností je možnost šroubování, obrábění na profily a tvary čímž se COMPACFOAM® stává jediným materiálem na trhu s podobnými vlastnostmi. (zdroj Propasiv s.r.o.)

Purenit

Purenit® - produkt na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) zdravotně nezávadný. Výrobky jsou pevné, lehké, snadno opracovatelné všemi obráběcími stroji (obdobně jako dřevo), lze do něho snadno šroubovat. Purenit® je odolný vůči chemikáliím, lze jej kombinovat a lepit s jinými materiály. Odolný vůči vysokým teplotám, vlhkosti, bez tloušťkového bobtnání a praskání, s vysokou pevností v tlaku. (zdroj: Obchodní zastoupení Puren v ČR a SR)

Porovnání detailu osazení

Porovnání podkladních profilů

Přehled použitých materiálu a jejich tepelná vodivost ( λ)

Nejnižší teplota podkladu prahu vchodových dveří se pohybuje od 9,8 do 9,5 °C. Nejnižší teplota na kompozitním prahu se pohybuje ve všech případech kolem 11,5°C, vliv podkladního profilu se zde téměř neprojeví.

Nejlépe z posuzovaných materiálů dopadl COMPACFOAM díky nejnižší tepelné vodivosti a odolnosti proti vlhkosti. Nezaručuje však neprůvzdušnost, takže podkladní profil musí být celoplošně přelepen parotěsnou páskou. Při nalepování hydroizolace se nesmí poškodit vysokou teplotou (nesmí přijít do přímého kontaktu s ohněm apod.).

S podkladními profily z Thermowoodu se nejlépe manipuluje. Díky vysoké tuhosti a pevnosti spolehlivě fixují výrobek a stačí bodové vypodložení (nehrozí deformace materiálu), není zde problém s průvzdušností. Tepelná vodivost Thermowoodu je srovnatelná s Purenitem.
Purenit je dostatečně tvrdý a stabilní materiál, proto je vhodný jako podklad. Menší nevýhodou je jeho křehkost. Při manipulaci na stavbě se může poškodit. Stejně jako COMPACFOAM vyžaduje větší opatrnost v průběhu montáže.

Všechny tyto materiály jsou vhodné pro použití jako podkladní profil výplní stavebních otvorů. Rozhodnutí je na zákazníkovi, kterému materiálu dá přednost. Důležité je posouzení detailu osazení jako celku.

Související témata:

← Zpět