Technologie výroby oken a dveří

Naším cílem je perfektní výrobek. K tomu je potřeba nejen kvalitní materiál, ale také přesná výroba na počítačem řízených CNC obráběcích centrech.
Díky moderním technologiím a pečlivé práci zkušených řemeslníků nabízíme precizně zpracované výrobky.Od roku 2005 jsme rozšířili provoz o nově postavenou výrobní halu.

Na jaře 2010 proběhla výměna výrobní linky a celková inovace výroby.

Další významná inovace probíhá v roce 2015 s podporou z operačního programu PODNIKÁNÍ A INOVACE. Kapacita výroby je posílena druhou výrobní linkou. Neméně důležitá je automatická lakovna s robotickým strříkáním a kondenzačním sušícím tunelem zaručující optimální podmínky k realizaci povrchové úpravy.

Technologie výroby oken

Cesta vícevrstvého hranolu k oknu je dlouhá a náročná na dodržení přesné technologie. Práce se dřevem je stále závislá na lidech, jejich vztahu a úctě k tomuto materiálu.

Dřevěný hranol po kontrole vlhkosti putuje ze skladu do strojovny, kde je přesně vyhoblován čtyřstrannou frézkou, pro dokonalý povrch používáme šestihřídelovou frézku WEINIG UNIMAT a pokračuje ke kompletnímu obrobení a vrtání na výrobní linku COLOMBO a plošné díly na CNC frézovací a vrtací centrum HOMAG.

Pro dosažení dokonalého povrchu oken a dveří je nezbytné důkladné broušení a kvalitní povrchová úprava. Obrobené díly jsou pečlivě obroušeny, sklíženy a pokračují do lakovny. V automatickém režimu jsou impregnovány proti plísním houbám a hnilobě (s vyuzžitím nanotechnologií) a opatřeny středovou vrstvou intermedio, která uzavře čelní dřevo a zlepší povrch. Po dalším ručním přebroušení jsou okna opět v automatickém robotickém režimu opatřena vysokotlakým nástřikem aplikovaným s využitím elektrostatiky a opět usušena za definovaných podmínek v kondenzačním tunelu

Z lakovny pokračují jednotlivé prvky (okenní křídla, rámy, dveřní křídla a zárubně) na zakování celoobvodovým kováním a z kovárny na zasklívací linku k zasklení izolačními skly. Po provedení výstupní kontroly jsou okna a dveře připraveny k expedici.

Související témata: