#

Distanční rámeček izolačních skel

Izolační sklo je v dnešní době neodmyslitelnou součástí moderní výstavby.

  • distanční meziskelní rámeček
  • způsobuje teplý okraj izolačních skel
  • optimalizuje izolační vlastnosti skla
  • vhodný pro všechny typy izolačních skel (dřevěná, plastová, hliníková okna, výplně fasádních systémů)
zobrazit
#

G - energetická propustnost

je součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %. Skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla prosklené plochy směrem dovnitř, který vzniká na základě absorbovaných slunečních paprsků.

zobrazit
#

Izolační sklo

Nejčastěji se bavíme o izolačním trojskle, to se skládá ze tří tabulí plochého skla.

zobrazit
#

Kondenzace na sklech

Kondenzace ze strany exteriéru není vadou izolačního skla, jedná se o fyzikální vlastnost.

zobrazit
#
#

Lepené bezpečnostní sklo VSG (Connex)

skládá se ze dvou nebo více tabulí plochého skla, které jsou spojeny jednou nebo více vrstvami pružné polyvinylbuteralové fólie s vysokou pevností, založeno na vysoké soudržnosti střední vrstvy polyvinylbuteralové fólie a její velké přilnavosti ke sklu, tím se zmenšuje nebezpečí zranění

zobrazit
#

Ornamentální sklo

Charakteristické jsou více či méně viditelné ornamenty na povrchu skla, propouští světlo, ale je neprůhledné.

zobrazit
#

Polohovací pojistka

Brání chybné manipulaci s klikou (současné otevření a vyklopení křídla) zároveň nadzvedává křídlo do správné polohy při zavírání a efektivně působí proti jeho svěšování.

zobrazit
#

Propustnost UV záření

Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem, jak omezit prostup UV záření přes sklo do interiéru, je použití bezpečnostního lepeného skla SGG STADIP. Dle tloušťky bezpečnostní fólie dochází k omezení či zabránění průniku UV záření do interiéru.

zobrazit
#

Prostup světla sklem

U izolačních skel sledujeme i jejich světelnou prostupnost, udává v % množství světla, které sklem projde.

zobrazit
#

Rosení skel

Nežádoucí rosení oken je zaviněno vysokou relativní vlhkostí v interiéru a příliš nízkou teplotou částí okna, zejména v okrajích skla.

zobrazit
#

Solární tepelné zisky

Solární zisky okny jsou významným příspěvkem k pokrytí tepelných ztrát objektu. Cílem není získat co nejvíce sluneční energie, ale snížit potřebu tepla na vytápění.

zobrazit
#

Součinitel spárové průvzdušnosti

Součinitel spárové průvzdušnosti lze definovat jako množství metrů krychlových vzduchu, které projde za jednu hodinu jedním metrem spáry při rozdílu tlaků jeden pascal.

zobrazit
#

Spárové větrání - mikroventilace

Štěrbinu mezi křídlem a rámem zajišťuje přídavné kování. Při nastavení kliky do polohy 45. stup. se křídlo vykloní o cca 10-13 mm a vznikne větrací štěrbina.

zobrazit
#

Tepelně tvrzená (kalená) skla

Bezpečnostní skla, běžně označovaná jako kalená, se při rozbití rozpadnou na malé kousky a nehrozí pořezání. Současně mají zvýšenou mechanickou odolnost a snížené riziko tepelného šoku.

Zobrazit
#

Tepelný most

Místo, kde dochází k zvýšenému uniku tepelné energie. (např. překlady, ostění oken, železobetonové věnce apod.)
V zimě má tepelný most v interiéru chladnější povrch, v exteriéru naopak teplejší povrch než okolní konstrukce.
Cílem je zamezit úniku tepla, tzn. přerušení tepelného mostu.

zobrazit
#

Thermowood - tepelně upravené dřevo

Tepelně upravené dřevo (Thermowood) je nový druh materiálu s inovovanou strukturou dřeva dosaženou tepelnou a vlhkostní úpravou, která pozitivně ovlivňuje a zlepšuje nejen trvanlivost, ale i další fyzikální a mechanické vlastnosti.

zobrazit
#

U - součinitel prostupu tepla

(dříve hodnota k) je základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Měrnou jednotkou je W/m2K.

zobrazit
#

Únik plynu z izolačních skel

Neobávejte se krátké životnosti plynové náplně v meziskelním prostoru.

K úniku plynu sice dochází, ale u kvalitně vyrobených skel je opravdu nevýznamný.

zobrazit
#

Zvukový útlum izolačních skel

Podle typu skla se liší i jejich zvukový útlum.

zobrazit