Zvukový útlum izolačních skel

Podle typu skla se liší i jejich zvukový útlum.

Použitím rozdílných tlouštěk skel je možno i u standardních izolačních skel dosáhnout zlepšení zvukové izolace. Akustické vlastnosti izolačního skla dále zlepšuje použití speciálně vrstveného skla a plynová náplň meziskelní dutiny.

← Zpět