Montáž velkoformátových oken s pomocí jeřábu

Fotoreportáž z montáže oken velkých rozměrů s využitím jeřábu. V tomto případě se izolační trojsklo zasklívá do rámu přímo na stavbě. Součástí montáže je nejen náročná manipulace s velkými okny, ale i dokonalé utěsnění připojovací spáry.

Ke zdravému bydlení patří i dostatečné oslunění místností a možnost kontaktu s okolní přírodou. Je-li dům položen na úbočí s možností panoramatického výhledu, často si uživatel s podporou architekta přeje, mít tuto darovanou přidanou hodnotu k užitku dennodenně. Jedno takové místo ukazuje naše MINIREPORTÁŽ

Velkoformátová dřevěná okna musí umožňovat velmi dobrý uživatelský komfort. Ten je zajištěn nejen perfektním kováním, vhodně zvolenými parametry zasklení (obvykle izolační trojsklo) a snadností ovládání posuvných dílů. Pro teplotní stabilitu je nutné volit i odpovídající stínění rozsáhlých zasklených ploch pro letní měsíce.

Návrh takových atypických prvků vyžaduje značné erudice projektanta s nutnou vazbou na přípravu ve výrobě. Skleněná výplň se z ekonomických a technologických důvodů osazuje přímo na stavbě (transport nadrozměrných dílů a montáž ve výrobě se zpětnou dopravou na místo osazení by hrubě ovlivnila finální cenu díla.)

Nároky musí splňovat i stavební příprava: volný exteriér s únosnou plochou pro pohyb mobilního jeřábu. Prostor kolem stavby musí umožňovat bezpečný pohyb a posun velkoformátového superkřehkého materiálu – vícevrstvé okenní tabule. V lepším případě lze provádět montáž s pomocí hydraulické ruky umístěné na přepravníku skleněné výplně. Také ostění pro usazení dílu musí být pevné – staveništní díl o celkové hmotnosti nad 1 tunu (jak vidíte např. osazované okno v naší reportáži) nelze ukotvit v poddajných materiálech. Hmotnost dílu při pohybu deformuje např. polystyrenové souvrství v sendvičových stěnách. Také je nutno zvážit stavební připravenost a vhodnost montáže v harmonogramu stavby. Zkrátka je nutno pamatovat na mnoho věcí a předem promyslet celý návrh od A až do Z.

Jak si s nástrahami osazení velkoprostorového okna přímo v podmínkách dokončované stavby poradila zkušená montážní parta ze SLAVONY vidíte na těchto snímcích. Chladné počasí opožděného jara bylo nepříjemné pro manuální práci, pro lepší pohyb strojů kolem stavby byla namrzlá a tím únosnější nezpevněná zemina kolem stavby „k nezaplacení".

Související témata:

← Zpět