Pasivní dům "vějíř"

Pasivní dům s okny SOLID COMFORT SC92 v Brně.

Využití velkých prosklených ploch se solárními zisky v domě, který je na optimálně orientovaném pozemku.

Pasivní dům "vějíř"

Dům je umístěn na ideálním pozemku, v jižně orientovaném svahu. Jedná se o Pasivní dům (dle PHPP i TNI) splňující podmínky dotace Zelená úsporám.

Vlastnosti domu

Základní:

Dům je jednopodlažní, se zaoblenou jižní stěnou (a některými vnitřními), severní a východní stranou je zapuštěn do terénu, střecha je ozeleněná (extenzivní).

Statické:

Dům je založený na ŽB základové desce, stěny jsou masivními z vápenopískových cihel, severní stěna je z betonových tvarovek zmonolitněných železobetonem, střecha je pultová z dřevěných příhradových vazníků.

Tepelně izolační:

Tepelná izolace základů je ze sypaného pěnového skla tl.400mm, stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrenu tl.300mm, střecha je zateplena foukanou celulózou tl. 450mm a výplně otvorů jsou dřevěná okna SC92 s trojsklem plněným argonem.

TZB:

V domě je vyprojektována vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla a vlhkosti, vzduchový zemní výměník tepla, centrální zásobník tepla, solární kolektory, teplovodní výměník na ohřev vzduchu a teplovodní podlahové rozvody k aktivaci betonového jádra.

Zdůvodnění využitých vlastností

Energetické

Finanční:

Závěr

Ke komplexnímu navržení moderního pasivního domu je bezpochyby nutné jeho projektování v návaznosti na výpočty v programu PHPP. PHPP je dimenzační nástroj vyvinutý pro pasivní domy a jeho výsledky jsou, oproti výsledkům běžných výpočtových programů, velmi přesné. Výsledky programu PHPP jsou ověřeny již na stovkách pasivních domů v zahraničí. Výsledky topné zátěže vypočítané běžnými programy jsou někdy i více než dvojnásobné než v PHPP, které počítá s vyšší přesností. Je proto možné dimenzovat TZB na nižší výkony a ušetřit tak náklady na předimenzovaných zdrojích tepla. Nyní možné posouzení pasivního domu dle TNI 730329, slouží pouze k rychlému výpočtu energetické kvality stavby a k jejímu porovnání jako výrobku s ostatními. TNI, není dimenzační nástroj jako PHPP a proto jejich výsledky není možné srovnávat.

Autor projektu: Vize Ateliér, s r.o., zdroj: Ing. Rostislav Kubíček, kubicek@vizeatelier.eu,
Fotografie: Jaroslav Fišer, www.studiofiser.cz

Související témata:

← Zpět