S jakými okny a skly nejvíce ušetříme?

Porovnali jsme náklady na vytápění při použití různých okenních rámů a rozdílného zasklení. Modelový dům je výhodně orientován na jih a využívá solárních zisků.

Posuzujeme tři okenní profily; běžné eurookno, dřevěné okno SOLID COMFORT SC92 a okno PROGRESSION. Výpočet ročních nákladů na vytápění jsme provedli se čtyřmi typy izolačních skel. Chceme porovnat vliv součinitele prostupu tepla a energetické propustnosti na tyto náklady.

Porovnání rámů oken


Podobnému tématu jsme se věnovali již ve článku: Nízké rámy dřevěných oken a jejich vliv na tepelnou bilanci objektu, ve kterém je detailněji popsán výpočet a posuzování oken.

V tabulce jsou zobrazeny parametry okenních rámů a použitého izolačního skla. Posuzujeme také nové izolační trojsklo CLIMATOP XN, které má proti běžným trojsklům zvýšenou energetickou propustnost g=54% při zachování Ug=0,5W/m2K.

Velmi nízkým součinitelem prostupu tepla vyniká dvojsklo se dvěma tepelnými foliemi INTERM SPORO SUPER Ug=0,3W/m2K, který je však vykoupen nižšími solárními zisky.

Izolační trojskla CLIMATOP LUX nebo Guardian nrG umožňující nejvyšší solární zisky g=62% mají naopak horší hodnotu součinitele prostupu tepla Ug=0,6 W/m2K.

Tabulka - okna

Modelový dům má minimální stínění, cca. polovina oken je orientována na jih, takže solární zisky hrají významnou roli. V případě, že by byla okna víc zastíněná, výsledek by byl jiný, rozhodoval by součinitel prostupu tepla.

Tabulka a graf

V tomto modelovém případě, kdy vhodnou orientací oken na jih využíváme solárních zisků, vychází i při horší hodnotě Ug stále nejlépe okna se „solárními" skly.

Nejlepším hodnotám se velmi přibližuje dvojsklo se dvěma tepelnými foliemi INTERM SPORO SUPER, ale jeho cena je významně vyšší. Jeho využití bude výhodné v případech, kdy budou okna více stíněná.

Překvapivě se neprojevil velký rozdíl mezi „solárními" skly a novinkou CLIMATOP XN. Vzhledem k ceně tohoto nového trojskla, která je srovnatelná s běžnými trojskly a asi o 10% nižší než „solární" skla, bude toto sklo vhodnou volbou pro mnoho staveb.
V porovnání okenních rámů vychází jako nejúspornější PROGRESSION se všemi typy zasklení. Výhodou je jak nízký součinitel prostupu tepla rámem Uf, ale také nízký profil tohoto rámu a větší plocha skla.

Ve srovnání std. eurookna IV92 a okna SC92, které mají podobnou hodnotu Uf, je vidět rozdíl v nákladech na vytápění i při menším rozdílu v podílu rámu a zasklení, nižší okenní rámy se vyplatí.

Související témata:

← Zpět