Nové izolační trojsklo ECLAZ

Výborná tepelná izolace, vysoký prostup světla a solární zisky!

Nové izolační trojsklo ECLAZ

Zasklení tvoří největší část okna, proto jsou zásadní jeho vlastnosti. Nové izolační sklo ECLAZ nám poskytuje nejen vysokou tepelnou izolaci (nízký součinitel prostupu tepla), ale i hodně světla a solárních zisků.

Tato kombinace je výhodná zejména tehdy, kdy chceme, aby nám okna nejen šetřila energii, ale také v zimních měsících vyhřála interiér. Současně toto zasklení je barevně neutrální s omezenou světelnou reflexí.

Parametry: 4ECLAZ -18 - 4 -18 - 4ECLAZ, Ug=0,5W/m2, TL=77%, g=60%

Výhody nového skla SGG

Úspora energií

Výhody přirozeného denního světla

Volnost a svoboda při navrhování

Klíčové aspekty příspěvku k udržitelnosti

Související témata:

← Zpět