Co ovlivňuje životnost dveří a oken

Používáme systém povrchové úpravy, ve kterém každá vrstva plní speciální funkci.

Při výstavbě nového objektu nebo u rekonstrukce se často řeší, jaký zvolit materiál pro okna a dveře. Své výhody mají jak okna z plastu, tak i ze dřeva. Nejčastěji ale rozhoduje cena daného materiálu. Někteří lidé ale dávají před cenou přednost kvalitě provedení, dlouhodobé životnosti nebo bezúdržbovosti. Dřevěná okna vnímají jako dlouhodobou investici. Společnost SLAVONA klade velký důraz na využití moderních technologií ve výrobě a věnuje mnoho úsilí její inovaci.

Nový systém povrchové úpravy HighRes, který zavedl výrobce nátěrových hmot firma ADLER, se vyznačuje jedinečnou technologií, která spojuje nejnovější poznatky z vědy a techniky.

Firma ADLER přinesla po šesti letech vývoje, za spolupráce s velkými producenty pryskyřic a předními evropskými institucemi, nový systém ochrany dřeva v exteriéru. Jedná se o systém povrchové úpravy, ve kterém každá vrstva plní speciální funkci. Společně pak tyto vrstvy vytváří lakový film, která je vysoce odolný a transparentní, měkký na dotyk s vysokou trvanlivostí. Exteriérová část bývá nejvíce náchylná na poškození vlivem povětrnostních podmínek a UV záření. Výjimečnost tohoto systému spočívá v tom, že je využita inovační ochrana, která výrazně prodlužuje životnost povrchové úpravy v exteriéru. Za předpokladu, že je dodržen přísný výběr materiálu, použitých technologií, správné montáže a osazení na stavbě mohou výrobci zákazníkovi garantovat desetiletou záruku bez dalších podmínek a zbytečné administrace. Mezi další, stejně důležité, aspekty patří i estetika, rovnoměrná barevnost povrchu.

Systém HighRes se skládá ze tří vrstev – impregnace, mezivrstva a lazura.

Všechny máčecí impregnace HighRes obsahují ve svých organických pojivech speciální přísadu, která zabraňuje oxidačním procesům ligninu, tedy zešednutí dřeva. Na zajištění biocidní ochrany dřevěných oken se impregnace aplikuje máčením nebo poléváním. Dřevo je chráněno proti modrání a dřevokazným houbám dle EN 113 a EN 152. Použitím minerálních pigmentů a oxidů kovů umožňuje rovnoměrnou aplikaci povrchové úpravy, která je světlostálá. Životnost měkkých složek dřeva zvyšují mikromolekuly, které pronikají do hloubky dřeva, stabilizují lignin a zabraňují tak oxidačním procesům.

Funkční princip impregnačního základu HighRes

Jako mezivrstva se používá Intermedio HighRes. V produktech Intermedio se používá nové pojivo, které vykazuje optimální účinek vůči tekoucí vodě a současně si zachovává vysokou paropropustnost. Slouží na zaizolování výrobku kolem dokola.

Funkční princip impregnačního základu a mezivrstvy Intermedio HighRes

Vrchní vrstva, silnovrstvá lazura HighRes byla vylepšená přidáním nových, podstatně déle účinných organických UV pohlcovačů. Běžné ultrafialové pohlcovače přeměňují ultrafialové záření na neškodné tepelné záření. Běžné pohlcovače se však tímto způsobem postupně spotřebovávají a časem jsou neúčinné. Nová generace vysokohodnotných UV pohlcovačů použitých v systému HighRes je však prokazatelně déle stabilní.

Funkční princip celého systému HighRes (impregnační základ, mezivrstva, vrchní lazura)

Nový systém HighRes se po řadě testů prokázal jako systém s vysokou životností. Dokazují to i urychlené testy v nezávislých institucí v Rakousku, Německu a Itálii. Po několikaletém vývoji, ověření výsledků dlouhodobých testů zavedla SLAVONA v r. 2011 u dřevěných oken tento systém vysoce kvalitní povrchové úpravy s desetiletou zárukou pro jehličnaté dřeviny a sedm let pro listnaté. Pro vchodové dveře je použit stejný systém povrchové úpravy, ale se zárukou 5 let. V r. 2015 byla inovována nabídka odstínů a představen nový vzorník barev.

← Zpět