Jak vyzrát na bezpečnost

Kdo stojí o nevítanou návštěvu? S vloupáním se nepojí pouze ztráta a újma na majetku, ale také narušení pocitu bezpečí.

Šance zlodějů uspět v jejich počínání výrazně sníží okna a dveře PROSGRESION v bezpečnostní třídě RC 2 a RC3 od společnosti Slavona.

Řada lidí se mylně domnívá, že počet čepů po obvodu dveří nebo tloušťka samotného křídla zaručují příslušnou odolnost proti jejich prolomení. I dveře s mnoha čepy však nemusí splňovat bezpečnostní certifikaci (podle norem ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630). Normy nestanovují počet a druh bezpečnostních prvků dveří a oken, ale stanovují průběh zkoušek, ve kterých musí výrobek obstát, aby mohl být zařazen do příslušné třídy RC 1 až RC 6.

Bezpečnost výplní stavebních otvorů nabývá na náročných trzích západní Evropy na významu a například ve Velké Británii se stala certifikace oken a dveří letos dokonce povinnou. Lze předpokládat, že i v České republice a dalších evropských zemích se bude důraz na průkaznost bezpečnostního provedení oken a dveří zvyšovat.

„Vyšší bezpečností se u výrobků Slavona zabýváme dlouhodobě. Řadu let jsou všechna okna osazena bezpečnostním kováním a dveře opatřeny vícebodovými zámky a robustními závěsy. V tomto roce jsme se rozhodli okna a dveře PROGRESSION otestovat na odolnost proti vloupání a poskytnout zákazníkovi garanci v bezpečnostní třídě RC 2 a RC 3,“ vysvětluje Zora Stupňánková ze společnosti Slavona.

Co znamenají bezpečnostní třídy

Žádný dům není nedobytný a když máte čas, nakonec zjistíte, jak na něj. Správná volba bezpečnostní třídy však nedává zloději čas a prostor vloupání provést. Otázku času a použitého nářadí včetně zkušeností zloděje řeší aktuální norma ČSN EN 1627 platná od roku 2012. Ta stanovuje šest bezpečnostních tříd RC 1 až RC 6 pro dveře, okna a další otvorové výplně včetně komponent, kdy výplně v třídě RC 1 kladou při překonávání nejmenší odpor a třída RC 6 se již příliš neliší od možností trezorových dveří.

Jedině okna a dveře zkoušené v akreditované zkušebně a opatřené bezpečnostním certifikátem podle pravidel stanovenými normami ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630 garantují zařazení do platné bezpečnostní třídy a jen produkty s tímto certifikátem jsou pro pojišťovny při sjednávání smluv a plnění pojistných událostí směrodatné a uživateli garantují požadované bezpečnostní parametry.

“Použití bezpečnostních oken a dveří umožňuje pojištění na vyšší míru rizika a vyšší pojistnou částku. Navíc je možné dohodnout s pojišťovnou slevu na pojistném,” dodává Zora Stupňánková.

Volba bezpečnostní třídy

Pro soukromé účely se převážně volí třídy RC 2 a RC 3, neboť odpovídají úrovni a metodám napadení běžnými zloději. Pachatelé se vyhýbají hluku a zbytečnému riziku, používají spíše ruční nářadí a páčidla. Bezpečnostní třída RC 4 je poslední, se kterou se v praxi u stavebních výplní setkáváme. Volí se u rizikových objektů, kde lze očekávat zvýšené riziko vloupání zkušenými zloději a místo náhodného výběru jde spíš o akci s vědomím konkrétní kořisti.

Otvorové výplně třídy RC 5 a RC 6 se blíží svým zabezpečením trezorové technice a na trhu se prakticky nevyskytují.

Rozdělení bezpečnostních tříd podle normy ČSN EN 1627:

Třída RC

Předpokládané metody a pokusy o vloupání

RC1

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého jednoduchého nářadí a fyzickým násilím, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním. Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti o úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk.

RC2

Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzickým násilím. Má malé znalosti o úrovni MZS, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk.

RC3

Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla délky 710 mm a dalšího šroubováku, ručního nářadí, jako je malé kladívko, důlčíky a mechanická ruční vrtačka. Zloděj má určité povědomí o systému uzávěru a s tímto nářadím je schopen těchto znalostí využít. Při použití páčidla délky710 mm lze aplikovat zvýšené fyzické násilí.

RC4

Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, sekeru, dláta, sekáče, přenosnou akumulátorovou vrtačku atd. Toto další nářadí mu umožňuje rozšířit počet způsobů napadení, případně jejich kombinace – vrtání, sekání, páčení, atd. Problém hluku zloděj neřeší

RC5

Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické nářadí, např. úhlovou brusku do průměru kotouče 125 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se hlukem.

RC6

Velmi zkušený zloděj používá navíc dvouruční elektrické nářadí, např. úhlovou brusku do průměru kotouče 230 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se hlukem.

Vchodové dveře PROGRESION RC 3

Prosklené vchodové dveře PROGRESSION KLASIK obstály ve zkoušce bezpečnosti a získaly bezpečnostní třídu RC 3. Oproti standardnímu provedení je bezpečnostní varianta doplněna o zpevňující výztuhy pro zvýšení bezpečnosti. Zejména je posíleno upevnění pantů a zámkové lišty. Izolační bezpečnostní sklo je osazeno tak, aby se nedalo vylomit nebo jiným způsobem překonat. Dřevěné prosklené dveře v provedení PROGRESSION RC 3 se vyrábějí v šířce od 800 do 1 200 mm a ve výšce od 1 970 do 2 500 mm.

Třída RC 3 se od předchozí třídy RC 2 liší zejména využitím páčidla délky 710 mm za použití zvýšené síly. V této třídě jsou povoleny mechanické ruční vrtačky a předpokládají se větší znalosti zloděje o odolnosti zabezpečení.

Okna PROGRESSION RC 2N a RC 2

Dřevěná minimalistická okna PROGRESSION jsou otestována pro bezpečnostní třídu RC 2, která zajišťuje dostatečnou bezpečnost v běžných rodinných domech. Zatímco okna ve standardní třídě RC 2 zaručují bezpečnost včetně určitého typu zasklení, třída RC 2N je bez specifikace zasklení. Zde je pak volnost zvolit zasklení standardní či speciální, zasklení s vyšší či nižší vlastní odolností apod.

← Zpět