Těsnění - 3 stupňový systém utěsnění připojovací spáry

Pro eliminaci tepelných mostů, snížení hladiny hluku a zabránění průniku vlhkosti doporučujeme nad rámec standardní montáže (mechanické ukotvení a zapěnění polyuretanovou pěnou) zdokonalit utěsnění připojovací spáry.

  1. vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost
  2. středové těsnění: tepelná a zvuková izolace
  3. vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost

Podle zásady "uvnitř těsněji než venku" jsou používány takové materiály, které umožňují parotěsné oddělení prostoru v interiéru od připojovací spáry a tím zabraňují průniku vlhkosti z interiéru do polyuretanové pěny ve spáře.

Na venkovní straně spáry jsou pak používány materiály zabraňující zatečení do prostoru spáry, ale současně umožňují její odvětrání.

Polyuretanová pěna uvnitř je dokonale chráněna a může po dlouhá léta sloužit jako výborná tepelná a protihluková zábrana

I3_system - řešení připojovací spáry

Informace o materiálech najdete v katalogu.

Praktické ukázky z montáží.

Související témata:

← Zpět