Předsazená montáž oken dle ČSN 74 6077

Ukázka kotvení oken PROGRESSION v rovině izolace.

Byly použity kompozitní kotvy - spodní nosné. Pásovými kotvami, které umožňují dilataci, jsou ukotveny boky a vrch. Kompozitní kotvy jsou využity i jako nosné a distanční podložky na bocích. Okna jsou pevně ukovena s možností dilatace.

Vnitřní utěsnění připojovací spáry je provedeno parotěsnou páskou. Venkovní parpropustná páska se musí aplikovat se zateplením (při montáži oken nelze provést).

← Zpět