Posouzení okna PROGRESSION PHI

Okna PROGRESSION mají proti běžným typům menší podíl rámu okna vůči sklu. Při stejném rozměru okna je sklo větší, okno poskytuje více světla a zároveň umožňuje větší solární zisky. Pro zasklení se používají standardní izolační trojskla - Ug=0,5W/m2K a g=50%, i trojskla se solárními zisky - Ug=0,6W/m2K a g=62% (vyšší energetickou propustností - solární skla).Posouzení okna Passive House Institutem v Darmstadtu

Okna pro pasivní domy musí dosahovat hodnoty součinitele prostupu tepla Uw ≤ 0,8 W/m2K.

Tepelně technické vlastnosti prvků pro pasivní domy posuzuje Passive House Institut (PHI) v Německém Darmstadtu. U oken hodnotí nejen součinitel prostupu tepla okna, ale i celoroční bilanci okna a jeho efektivitu. PHI dělí okna do tříd účinnosti A až C. Náročné požadavky kategorie A prozatím splnilo pouze 14 oken na světě.

Jedním z certifikovaných oken ve třídě phA je právě okno PROGRESSION (certifikát ke stažení ZDE).

Hodnotu součinitele prostupu tepla Uw pro certifikaci PHI musí okna splňovat při zasklení Ug=0,7W/m2K.

Okno PROGRESSION vyniká nízkým rámem, který je při správném zabudování celý krytý zateplenou fasádou. Ve výsledku je tedy nejenom větší prosklená plocha okna a tedy i možné větší využití solárních zisků, ale okno navíc získává minimalistický vzhled s optikou čistého skla. Zvenku je vidět pouze sklo a okapničku nutnou k odvodu dešťové vody.

Součinitel prostupu tepla oknem vypočtený PHI pro různá zasklení okna 1230x1480mm
Ug (W/m2K) 0,70 0,66 0,60 0,54
Uw (W/m2K) 0,80 0,77 0,72 0,68

Posouzení okna Passive House Institutem v Darmstadtu

Poznámka:

Hodnocení oken Passive House Institutem probíhá na základě výpočtu. Tedy všechna okna jsou hodnocena stejnou metodikou a za stejných podmínek. Okno musí splnit požadavek na Uw≤0,8 W/m2K při zasklení s Ug=0,7 W/m2K.
Pokud tuto hodnotu srovnáváme s jinými okny na Českém trhu, musíme si uvědomit, že uváděné hodnoty jsou stanoveny obvykle měřením na jednom zkušebním vzorku se sklem Ug=0,5 W/m2K. Pokud se bavíme o dřevěných oknech, pak hraje významnou roli tepelná vodivost dřeva (λ). Při měření je na zkušebních vzorcích tato hodnota λ cca 0,09 - 0,1W/mK. PHI počítá s hodnotou λ = 0,11W/mK.

Proto by většina oken na trhu vůbec nesplnila požadavek PHI na parametry oken pro pasivní domy.

Posouzení okna PROGRESSION PHI

Související témata:

← Zpět